Hvad er osteopati?

Fokus på hele kroppen

Osteopati er en medicinsk videnskab, der blev grundlagt af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1874. En osteopat arbejder med hele kroppen og behandler muskler, led og organer med sine hænder. Kroppen opfattes som en helhed, hvilket betyder, at der ikke kun behandles der, hvor smerten opleves. Den grundlæggende tanke i osteopatisk behandling er nemlig, at alle kroppens strukturer er forbundne og dermed påvirker hinanden. Der fokuseres på at finde årsagen til problemet frem for at behandle symptomerne. Dette sikrer et mere holdbart resultat frem for en midlertidig smertelindring.

Den vigtige blodgennemstrømning

En osteopat er trænet i at finde og behandle spændinger i kroppen og sikre en sund blodgennemstrømning. For som Dr. Andrew Taylor Still sagde: “The artery is supreme.” Denne filosofi er grundlæggende inden for osteopatisk behandling, idet et sundt legeme kræver en god blodgennemstrømning i kroppen.

Osteopati vs. kiropraktik og fysioterapi

I Danmark har osteopatisk behandling vundet indpas som alternativ til kiropraktik og fysioterapi. En osteopat er ligesom en kiropraktor uddannet til at udføre manipulationsteknikker, der frigør kroppens led. Osteopati adskiller sig dog fra kiropraktik ved at beskæftige sig med hele kroppen. Derfor indeholder behandlingen foruden de ledfrigørende teknikker også stræk, tryk, afspænding og Kranio Sakral Terapi. Til forskel fra fysioterapi beskæftiger osteopati sig som udgangspunkt ikke med træningsøvelser.

Osteopati i den store verden

I mange lande f.eks. Tyskland, Frankring, England og USA er osteopati en meget udbredt behandlingsmetode. I USA arbejder over 65.000 osteopater på hospitaler og i private klinikker, og uddannelsen er en gren inden for medicinstudiet. Man kan endda vælge faget “osteopatisk medicin” som speciale. I Europa er osteopati en selvstændig uddannelse på fem år. Man kan starte direkte på uddannelsen eller tage den som en overbygning efter forudgående uddannelse som læge, kiropraktor eller fysioterapeut. Osteopati er altså en anerkendt og udbredt behandlingsform, hvor hele kroppen er i fokus under behandlingen.

Dansk Osteopat forening

http://www.danskeosteopater.dk/

Det Svenske Osteopatforbund

http://www.osteopatforbundet.se/sv/forskning

 

Læs mere om vores osteopatiske behandling.

Ring op Tlf. 39 40 10 40