Pris

Pr. 3 Oktober 2023

Første behandling    (udvidet journalføring)        875 kr.

Efterfølgende behandlinger (ca. 45 minutter)      775 kr.

Afbud

Afbud skal ske senest 24 timer inden behandlingens start, ellers opkræves fuldt honorar for behandlingen. Du kan melde afbud via mail eller telefonisk (evt. telefonsvare).

Ved manglende fremmøde, vil der ligeledes opkræves fuld honorar for behandlingen.

Tilskud

Det offentlige yder ikke tilskud til osteopatisk behandling.

SYGEFORSIKRINGEN DANMARK

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til osteopatisk behandling. Der er ikke krav om lægehenvisning

Tilskuddet, uanset om du er i gruppe 1, 2 eller 5 er:

Første konsultation                    175 kr.
Efterfølgende behandlinger      125 kr.

PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING

Mange forsikringsselskaber og pensionsselskaber yder tilskud til osteopatisk behandling enten gennem en sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring. Ring til dit forsikrings- eller pensionsselskab og hør, hvorvidt du er dækket.

Afregningen fra de private sundhedsforsikringer skal du som udgangspunkt selv stå for. Der er dog ganske få selskaber, hvor Osteopatisk Klinik står får afregningen. Det vil fremgå af brevet fra forsikringsudbyderen, hvordan afregningen foregår.

Skal du gøre brug af et forsikringstilskud?

Husk altid at meddele det til klinikken ved behandlingens start, hvis du skal gøre brug af et forsikringstilskud, og sørg for at medbringe dokumentation fra din forsikringsudbyder ved første behandling.

Ring op Tlf. 39 40 10 40