Piskesmæld

Hos Osteopatisk Klinik kan vi hjælpe dig med behandling af piskesmæld og andre smerter i nakken.

Det er vores erfaring, at det er essentielt for at nedsætte skadens omfang at påbegynde behandling af piskesmæld hurtigst muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål til behandling af piskesmæld

Behandling af piskesmæld

Ved behandling af piskesmæld diagnosticerer vi piskesmældet igennem en grundig manuel undersøgelse af nakken og ved hjælp af spørgsmål om ulykken, der har ført til denne tilstand.

Hvis vi vurderer, at det er sikkert at fortsætte med konkret behandling af skaden, starter vi med det samme en forsigtig behandling op.

Behandling af piskesmæld foregår ved, at vi forsigtigt behandler nakken med specifikke osteopatiske afspændingsteknikker. Denne behandling afspænder muskler, led, ligamenter og sener i nakken, så der kan komme en bedre blodforsyning til det skadede område, der altid er meget anspændt ved piskesmæld.

Derudover er der i forbindelse med behandling af piskesmæld også ofte brug for en behandling af det chok, kroppen har været ude for i forbindelse med ulykken.

Til denne del af behandlingen kan blandt andet bruges akupunktur. Det giver en bedre gennemstrømning af blodet og lymfen, hvilket er vigtigt for hurtigt at forbedre kroppens tilstand.

Det er desuden vores erfaring, at den stress, der efter en ulykke kan eksistere i kroppen, kan reduceres kraftigt ved hjælp af en blanding af osteopati og akupunktur.

Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld er som regel et resultat af en påkørselsulykke, men tilstanden kan også forekomme efter andre ulykker, fx fald, slag mod hovedet eller kraftige vrid i kroppen.

Piskesmæld forekommer i nakkeregionen og kan beskrives som en form for forstuvning af nakken. Alt afhængig af skadens omfang kan flere områder i nakken være beskadiget, fx muskler, sener, nerver og led.

Har du piskesmæld?

Symptomerne på piskesmæld er smerter og stivhed i nakken.

Hvis du har været ude for en ulykke og har fået piskesmæld, vil du i dagene efter ulykken ofte få flere af symptomer.

Det kan være symptomer som disse:

Oplever du nogle af ovenstående symptomer kan Osteopatisk Klinik hjælpe dig med behandling af piskesmæld: Kontakt og tidsbestilling

Hvis du oplever føleforstyrrelser, eller hvis du har besvær med at styre dine arme, skal du opsøge læge.

Hvad kan du selv gøre ved mistanke om piskesmæld?

Som udgangspunkt er det  meget vigtigt at finde ud af, om du har fået et piskesmæld. Der skal altså stilles en diagnose, og det kan vi på Osteopatisk Klinik hjælpe dig med, inden vi igangsætter en egentlig behandling af piskesmæld. Du kan også opsøge din egen læge.

Hvis du har mistanke om piskesmæld:

  • er det vigtigt, at du holder nakken i ro.
  • kan du evt. benytte dig af lidt kuldepåvirkning, fx fra en pose frosne ærter. Pak posen ind i et viskestykke og læg den på nakken, hvis skaden lige er opstået.
  • er det bedst at ligge ned, da du i liggende tilstand ikke belaster musklerne i nakken lige så meget, som når du står op.
  • er det generelt en vigtig del af behandling af piskesmæld at give kroppen hvile.
Ring op Tlf. 39 40 10 40